Welkom


Verspreiders van: Dierevoeding (Meadow Produkte):

Braaikuikens

Lêhoenders

Wildspille

Beeste

Suiwel

Varke

As 'n diens aan u, kan ons u in kontak bring met uitstekende tegniese adviseurs op hierdie produkte.


Verspreiders van mieliemeel: (Tiger Milling Co):

Super - ace

(NTK)

Magnifisan meel


Verspreiders van Pannar Produkte

Mielies, sonneblomme, sojabone, graansorghum, droë bone, grondboontjies, koring en somer voergewasse


Area: Limpopo en sy bure

Uitvoer na buurlande


Aflewerings:

8 - 10 ton - kan gereël word, afhangende van die afstand.

35 ton - enige afstand

Distributors of: Animal feed (Meadow Products):

Broilers

Breeders

Game

Cattle

Dairy

Pigs

As a service to you, we can bring you in contact with excellent technical advisors on these products.Distributors of: Maize meal (Tiger Milling co.):

Super - ace

(NTK)

Magnifisan Super


Distributors of Pannar Products

Maize, sunflowers, soya, grain sorghum, dry beans, ground nuts, wheat and summer forage crops


Area: Limpopo and its neighbours

Exporting to neighbouring countries


Deliveries:

8 - 10 ton - can be arranged, depending on the distance.

35 ton - any distance